Zvířetice Hrnčířský dvůr

O projektu

Celkem ve třech transportech přivezla ZOO Praha 10 čápů bílých ze záchranné a chovné stanice ve Staré Zagoře v Bulharsku. Jedná se dospělé ptáky s různě těžkými poraněními zejména křídel způsobené nárazem do drátů vysokého napětí. Někteří jedinci byli po amputaci části nebo celého křídla. Nejstarší samec Čenda je v Hrnčířském dvoře od května 2016, 5.9.2019 byl převezen další samec Renda a 3. 7. 2021 byli předáni do Hrnčířského dvora další 2 čápi. Jednalo se o dvě samice Vandy a Sofie k vytvoření 2 párů.
Záchranná stanice ve Staré Zagoře přijala již téměř 300 čápů různého věku i hendikepu. Většina ptáků mohla být vypuštěna po zotavení zpět do přírody. Někteří mají trvalé následky, avšak dokáží se velmi dobře vyrovnat se svým hendikepem a neztrácejí tzv.komfort života. Tito ptáci zůstávají v záchranné stanici, ale někteří se rozmnožují a jejich mláďata mohou být vypouštěna zpět do přírody.
V současnosti je více než polovina čapích hnízd v Bulharsku postavena na funkčních sloupech vysokého napětí. Někdy těžké větve způsobí zkrat a hnízda se vznítí a shoří spolu s vejci nebo mláďaty. Má to za následek i přerušení dodávky elektřiny pro stovky lidí. Na některých místech lidé záměrně ničí čapí hnízda a stahují je z elektrických sloupů a komínů, aby se takovým problémům vyhnuli. Bez přirozených zdravých stromů, na kterých by mohli hnízdit a rušení na elektrických sloupech jsou čápi bez domova. Do záchranné a chovné stanice ve Staré Zagoře se tak dostávají čápi s popáleninami křídel i nohou, které není možné vypustit zpět do přírody.
Dalším problémem jsou nelegální skládky v okolí vesnic. Dospělí ptáci si často vybírají hnízdní materiál na stavbu hnízda z kousků provázků, nylonu nebo koberců. Často se pak mláďata zamotají do provázků a vláken. Nohy se jim růstem zaškrcují, zůstávají slabé a deformované a nemohou opustit hnízdo.
Ve Zvířeticích žijí čápi celoročně, mají pravidelný příjem potravy a vody. V zimě nocují ve zděném příbytku, zabezpečeném proti predátorům.

Poděkování: p. Kořínek